Isabella Gottberg Kiropraktor

Kiropraktor Isabella Gottberg har en Master of Chiropractic examen från Syddansk Universitet. Ett års praktiktjänstgöring på Middelfart Sjukhus ingår i examen. På sjukhuset arbetade Isabella med diagnosticering och utredning av ryggbesvär tillsammans med kirurger, reumatologer, radiologer, sjuksköterskor och sjukgymnaster.

Isabella lägger stor vikt vid individualiserad behandling utifrån den enskildes specifika diagnos och behov. Hon håller sig uppdaterad vad det gäller ny forskning och strävar efter att erbjuda behandling efter bästa vetenskapliga evidens. Hon använder sig även av mjukare avspänningstekniker som komplement till kiropraktisk justering.