tel: 0770-175051

Kiropraktik historia

Under en stark tro att ryggraden på något sätt är involverad i hälsa och välbefinnande samt användandet av manuell manipulation som en källa till läkning, kan man gå tillbaka till tiden för de gamla grekiska filosoferna. I själva verket, Hippokrates sa en gång, ”Få kunskap om ryggraden, för detta är grunden för många sjukdomar.” Men Kiropraktik i Sverige introducerades långt senare.

 

Första kiropraktiska justeringen

Modern kiropraktik, har sin start i slutet av 1800-talet, när en kanadensisk bosatt i USA, Daniel David Palmer, en självlärd lärare och helare, gjorde den första spinala manipulationen på en patient.

Denna patient var Harvey Lillard, en vaktmästare som arbetade i Palmer byggnad. Lillard var nästan helt döv och nämnde Palmer att han förlorat sin hörsel många år innan när han böjer sig och kände en ”pop” i övre delen av ryggen.

 

Palmer, som var en utövare av magnetterapi (en vanlig behandling av tiden) var mycket kunniga i anatomi och mycket intresserad av hur ryggraden interagerar med resten av kroppens system. Han kände starkt att de två händelserna den senaste ”poppingen” i Lillard rygg och hans dövhet måste på något sätt vara relaterade.

 

Han undersökte Lillard ryggrad och hittade ett problem med en av hans ryggkota. Palmer manipulerade Lillards kota och en fantastisk händelse inträffade, Lillard hörsel återställdes. Idag är detta förfarande som kallas en kiropraktisk justering. Palmer upptäckte snart att justeringar kan lindra patienters smärta och andra symptom. Dessa problem med kotor har kallats kiropraktik subluxationer.

 

Han började använda dessa ”manuella behandlingar” för att behandla en rad olika krämpor, inklusive ischias, migrän, magbesvär, epilepsi, och hjärtbesvär. År 1898 öppnade han Palmer School & Infirmary of Chiropractic i Davenport, Iowa, och började undervisa sina kiropraktiska tekniker till andra.

 

Initialt motstånd i den medicinska gemenskapen

Det medicinska samfundet ville inte omedelbart anamma Palmers kiropraktiska teorier och tekniker. Den kallade honom en ”kvacksalvare” och vägrade att erkänna hans prestationer. Vid ett tillfälle åtalades Palmer för att utöva medicin utan licens och tillbringade tid i fängelse för sitt brott.

Forskning har visat att Palmer inte var en okunnig fiskhandlare som en del i den medicinska profesionen påstod. En undersökning av dessa kunskaper, som han citerade frikostigt i sina brev, visade att han var aktuell i sin kunskap redan i början av 1900-talet. Naturligtvis hans teorier, i ljuset av 2000-talet kunskap, sågs outbildade och naiva.

 

Kiropraktiken idag

Idag finns kiropraktorer med tillstånd i alla amerikanska delstater, kanadensiska provinser, de flesta europeiska länder, Australien och Nya Zeeland. Det finns mer än 50.000 praktiserande kiropraktorer enbart i USA. Trots sina nordamerikanska rötter, finns nu fler kiropraktik utbildningsprogram utanför Nordamerika. Kiropraktik fortsätter att vinna bred acceptans av den medicinska, juridiska, och patient områden genom sitt register av positiva resultat och pågående forskning.

 

Kiropraktik i Sverige

Kiropraktiken introducerades i Sverige 1921 då de bägge svenskarna Simon Lundin och Lennart Thomson återvände hem efter utbildning i USA på National College of Chiropractic. Fram till 1936 hade antalet kiropraktorer vuxit till 15 stycken, varav 7 av dessa grundade Diplomerade Kiropraktorers Förening (DKF). Kiropraktorerna var spridda över landet och fick tack vare att massmedia uppmärksammade dem vetskap om varandra. De första medlemmarna var Gustav Abelius, John Enge, Martin Höije, K.H. Nilsson, Hjalmar Olofsson, Carl Pettersson och Frank Tolleen. Året efter grundandet kontaktade dessa medlemmar Socialdepartementet för en oberoende utredning om kiropraktik för att möjliggöra en legitimation. Utfallet av denna utredning är oklart då den är svår att hitta men i svenska läkartidningen, 2004, skriver Eklöf att denna utredning kom fram till att kiropraktiken inte hade underbyggda undersöknings- samt behandlingspremisser och därför ej kunde godkännas.

Arbetet med att försöka få till stånd en legitimation samt ett godkännande fortgick sedan genom åren. Medicinalansvarskommitten, MAK, lade 1971 ett förslag om att kiropraktorer ska tjänstgöra på sjukhus på en försöksbasis. 1982 avsatte regeringen 800.000 kr till denna verksamhet som skulle bedrivas som ett försöksprojekt i Karlstad samt Huddinge kommun. Detta projekt kom dock aldrig igång. Under 1950-talet bytte DKF namn till Svenska Chiropraktorsällskapet. 1989 gjordes det slutliga namnbytet, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, i samband med att Socialstyrelsen beviljade legitimation till kiropraktorer som utbildats på ECCE-godkänt universitet/college. Kiropraktorer i Sverige ansågs av socialstyrelsen ha en utbildning omfattande nog att omfattas av legitimeringsreglerna först 1999, och de legitimeras under krav som är identiska med den svenska naprapatutbildningen. Vidare infördes titelskydd för kiropraktorer 2006, vilket innebär att endast kiropraktorer med adekvat utbildning och legitimation har rätten att kalla sig för kiropraktor.

 

Kiropraktorer med utbildning ifrån internationellt godkänd institution är medlemmar i Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation, LKR]. LKR har cirka 200 praktiserande medlemmar. LKR har en nättidning med namn Ryggraden där nyheter rörande kiropraktik kontinuerligt läggs ut.

 

Kiropraktisk terapi

Även om den huvudsakliga behandlingsmetoden är spinal manipulation, så använder många kiropraktorer även andra terapier för att behandla sina patienter. Följande är en kort beskrivning av några av de vanligaste behandlingar kiropraktorer erbjuder.

 

Terapeutisk övning

Kiropraktorer ordinera vanligtvis specifika styrkeövningar för sina patienter med rygg, nacke och andra problem på extremiteter. Dessa övningar kan minska smärta, förhindra muskel försämring, främja gemensamma hälsa, öka styrka, stabilitet och rörelseomfång, och skydda mot nya eller återkommande skador.

Din kiropraktor kommer att visa dig hur man gör övningarna och övervaka dig tills du är bekväm att göra dem på egen hand. Det är viktigt att hålla jämna steg med dina övningar som föreskrivs (i likhet med läkemedelsförskrivning). Studier visar att personer som följer sina träningsinstruktioner läker snabbare än de som inte gör det.

 

Terapeutisk stretching

Efter en skada, är terapeutisk stretching ett viktigt sätt att förhindra ärrvävnad bildas. Även efter det att skadan har läkt, upprätthåller en regelbunden stretching program till att hålla vävnader flexibel, ökar rörligheten, och skyddar dig från nya skador. Som med motion, kommer din kiropraktor instruera dig på ordentliga stretching tekniker och kommer att övervaka dig tills du är bekväm nog att göra dem på egen hand.

 

Dragning

Många kiropraktorer använda dragkraft, i vilken draganordningar appliceras för att distrahera områden i ryggraden. Denna behandling hjälper till att separera kotorna vilket resulterar i skivdekompression, minskat tryck på nervroten.

 

Manuell mjukdels terapi

Kiropraktorer använder en mängd praktisk mjukdels behandlingar för att förbättra funktionen av mjukdelar (muskler, ligament, senor och ledkapslar). Dessa inkluderar stift och stretch, även känd under ett generiskt namn Active Release Technique (ART) och instrument assisterad mjukdelsmobilisering (Graston Technique).

Psykoterapeutiska behandlingsformer

 

Muskelstimulering/Stötvågsbehandling

Denna typ av behandling använder ljus elektriska pulser som överförs till specifika områden av kroppen genom elektroderna placeras på huden. Det finns många olika typer av elektrisk stimulering. Vissa är mer fördelaktigt för smärtlindring eller för att minska inflammation, vissa behandlar bäst muskelspasmer, och en del kan orsaka att muskler drar ihop för att minska muskelatrofi. Vissa former av elektrisk stimulering har kombinationseffekter.

TENS

En TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) enhet är en liten, batteridriven, portabel muskelstimulering maskin som kan användas hemma för att hjälpa till att kontrollera smärta. Variabla intensiteter av elektrisk ström används för att kontrollera smärta. Denna behandling rekommenderas för att hjälpa patienter att gå igenom perioder av svår (akut) smärta. TENS enheter är vanligtvis inte rekommenderas för kronisk smärta. I själva verket, en rapport från American Academy of Neurology 2009 fann att TENS enheter inte är effektiva vid behandling av kronisk ländryggs smärta.

 

Ultraljud

Terapeutiskt ultraljud är en form av djup värmeterapi som skapas av ljudvågor. När den appliceras på mjuka vävnader och leder, ljudvågorna är en form av mikromassage som hjälper till att minska svullnad, ökar blodflödet, och minska smärta, stelhet och spasmer.

 

Is och värmeterapi

Is och värme har länge använts för att behandla många smärttillstånd. Is terapi används ofta för att minska svullnad och hjälpa till att kontrollera smärta omedelbart efter en skada. Värmeterapi används för muskelavslappning, öka cirkulationen och kan ge hjälp till patienter med kronisk smärta. Beroende på patientens tillstånd, kan man använda en kombination av is och värme.

 

Kost och kostrådgivning

Studier har visat att dålig kost och näringsmässiga obalanser kan bidra till ett antal allvarliga sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och cancer. Kiropraktorer är särskilt utbildade i kost och kostrådgivning. Din kiropraktor kan utforma ett näringsprogram som passar dina behov som kan hjälpa dig att upprätthålla god hälsa och minska risken för att utveckla dessa allvarliga hälsotillstånd.

 

Förändring av livsstil samt rådgivning

God hälsa är mycket mer än frånvaro av smärta eller sjukdom. Livsstils val du gör på en daglig basis kan kraftigt påverka din långsiktiga hälsa. Vi vet nu att år av till synes små ohälsosamma levnadsvanor kan med tiden bli mycket stora hälsoproblem. Exempel på val av livsstil och beteenden som kan ha negativa effekter på din hälsa är:

Brist på regelbunden motion

Rökning

Dålig diet

Överdriven mental stress

Övertro på medicinering

Överdriven konsumtion av alkohol

Dålig hållning

Felaktig lyftning

Din kiropraktor kommer att prata med dig om din livsstil val, hjälpa dig att sortera igenom och identifiera ohälsosamma hälsovanor, och ger dig praktiska strategier för att hantera och hantera dem.

Kiropraktik medicin mer än bara spinala manipulationer. Kiropraktorer använder en mängd olika behandlingsmetoder för att hjälpa kroppen att läka sig själv och återföra patienten till en smärtfri och hälsosamt liv.