tel: 0770-175051

Stötvågsbehandling Stockholm, Göteborg & Malmö

Råkat ut för en hälsporre, tennisarmbåge, hälseneinflammation eller någon annan skada? 

Få stötvågsbehandling hos oss! 

Vetenskapliga studier visar att upp till 80% blir bra redan efter 3 till 4 behandlingar när de behandlar sin skada med stötvågsbehandling. Det är fantastiska resultat och det finns också otroligt många fördelar med stötvågsbehandling som du bör ha i åtanke om du överväger den här behandlingsformen eftersom dessa fördelar kan vara väldigt aktuella för just dig.

Stötvågsbehandling innebär en behandling av muskler och senor. På senare tid finns det bra instrument som är mycket mer skonsamma. Detta gör att stötvågsbehandlingen idag upplevs som en relativt skonsam behandlingsform. Eftersom man inte heller går in i kroppen kirurgiskt så minskar också riskerna vid behandlingen eftersom du inte löper risk att få en infektion eller liknande som i vanliga fall kan vara farligt.

Vi är specialister på att behandla idrottsskador!

 

Boka tid för undersökning och behandling? – Kontakta oss här

Vad behandlas med stötvågsbehandling?

Det finns en stor mängd med skador och besvär som du kan behandla med stötvåg. Det är viktigt att man behandlar den rätt och därför görs alltid en ordentlig bedömning samt analys av dina besvär så att man vet att den behandlas korrekt.

Några av de vanligare skador som behandlas med stötvåg är hälsporre, tennisarmbåge samt hopparknä. Dessa skador är ofta kopplade till idrott eller utövandet av någon sport. Många har märkt av fantastiska resultat genom stötvågsbehandling så det är värt att ha i åtanke ifall du fått en av de skadorna.

Men man kan också behandla olika typer av inflammationer genom stötvåg. De vanligaste som man behandlar är just benhinneinflammation och hälseneinflammation. Även här har man märkt av positiva resultat med behandlingsformen.

Men man kan också behandla skador som trokanterit, kalkaxel, benläkning och njurstenar. Som du förstår så kan man behandla en stor mängd med skador genom behandlingsformen och det är värt att ha det i åtanke ifall du drabbas av någon av de skadorna. Är du osäker så bör du alltid kontakta oss eller någon annan specialist så att du kan få en ordentlig undersökning och svar på om man kan behandla din skada och dina besvär med stötvågsbehandling.

Stötvågsbehandling i Stockholm & Göteborg

Vad händer vid stötvågsbehandling?

Det finns många olika vetenskapliga studier som påvisat att stötvågsbehandling har en stimulerande verkan på subakuta och kroniska patologiska processer.

Resultat är att du vid stötvågsbehandling får:

  • Snabba ökad vävnadsåteruppbyggnad
  • Högre grad av blodgenomströmning
  • Reduktion av ärrvävnad
  • Smärtlindring
  • Det sker en aktivering av immunsystemet vilket har läkande effekt
  • med mera…

Boka en tid hos oss

Hos oss får du träffa en behandlare för just din skada. Vi har flera kliniker i Stockholm Göteborg och Malmö.

Idrottsskadeexperten är ett privat alternativ vi är ej anslutna till högkostnadsskyddet

Fördelar av stötvågsbehandling

Det finns en hel del fördelar med stötvågsbehandling och de är definitivt skäl till att överväga att använda den formen av vård för dina bekymmer, oavsett om det är hopparknä, hälsporre eller en axelskada som det handlar om. Dessa fördelar kan såklart variera från person till person men man bör ha dem i åtanke ifall man inte ännu tagit beslutet att genomgå en stötvågsbehandling.

En viktig sak att tänka på är att det finns goda bevis på att stötvågsbehandling fungerar otroligt väl vid behandling av skador i mjukdelsvävnader. Så ifall man var osäker på om behandling med stötvåg fungerar så kan man känna sig säker nu.

En stor fördel med behandling genom stötvåg är att det inte är en behandlingsform som innebär att man går genom huden, som till exempel vid en operation. Fördelen med det är att det dels inte finns någon risk för infektion men det innebär också mindre risker rent allmänt eftersom ingenting går in i kroppen vid behandling.

En annan fördel med att det inte är en så påfrestande behandlingsform är att vävnaden som du fått behandlad tål normal belastning snabbt och du behöver inte heller vänta tills efter din behandlingsperiod innan du återgår till arbetet eller till den aktivitet som du tidigare hade bekymmer med.

Man behöver inte heller besöka ett sjukhus för att få behandling med stötvåg. Det enda som behövs är att det är en specialist som utför behandlingen så man kan utföra den även på mindre kliniker. Då slipper man resa långt ifall man till exempel inte bor nära ett sjukhus. Det gör det också enklare att hitta rätt specialist för just dig.

När man får effektiv stötvågsbehandling så slipper man också andra behandlingar. Många vill gärna undvika medicin i den mån det går eftersom dessa kan utsätta kroppen för risker och liknande. Så en stor fördel med stötvågsbehandling är att du slipper medicin och liknande behandling vilket är perfekt ifall du vill undvika medicin i den mån det går. Så det är ytterligare en anledning för dig att överväga behandling genom stötvåg.

Men det är inte bara mediciner som du kan slippa. Genom att du får stötvågsbehandling så slipper du i många fall andra behandlingar som annars kan utsätta kroppen för diverse påfrestningar. Ett bra exempel är just operation som många vill undvika ifall det går. I många fall när en patient fått behandling med stötvågen så slipper man just operation eftersom det inte behövs. Utöver operation och medicin så kan man i många fall också undvika behandlingar som till exempel kortisonbehandling och liknande.

Men frågan är då om stötvågsbehandling mäter sig med till exempel kortisoninjektion eller en operation. Faktum är att behandlingsformen har visat sig vara otroligt effektiv i många fall och det är en mindre återfallsrisk med den behandlingen än vid till exempel kortisoninjektioner eller annan medicin som du annars hade fått för din skada.

Så fungerar stötvågsbehandlingen

När du först träffar en av våra idrottsskadeexperter gör ni tillsammans en bedömning och analys av skadan. Detta gör man för att man ska erbjuda en optimal behandling som är effektiv för just din skada. För att kunna erbjuda det måste man också veta exakt vad man har att göra med, därför anser man att det är viktigt att man gör en bedömning tillsammans med dig som patient eftersom du bäst av alla vet hur dina besvär ser ut.

I de fall stötvågsbehandling är tillämplig kommer specialisten att ställa in rätt frekvens, intensitet och antal stötvågor på apparatens kontrollenhet.

Ofta ligger frekvensen kring 2-3 stötar per sekund, och antalet stötar kring ett par tusen. Initialt kommer en kontaktgel att appliceras på det aktuella behandlingsstället och handapplikatorn hålls sedan med ett lätt tryck mot behandlingsytan.

Vid själva stötvågsbehandlingen kommer du med största sannolikhet att uppleva ett lättare ”stickande” i vävnaden där stötvågorna träffar. Stickandet kan tillta när ett behandlingskrävande område nås.

Behandling tar väldigt kort tid och efter någonting mellan fem till tio minuter så är det över. Vanligtvis gör man en behandling per vecka på ett ungefär, det kan variera beroende på en hel del olika faktorer. Det är med andra ord ingen behandling som tar lång tid eller som man måste vänta länge på mellan behandlingarna.

I samspråk med en av våra specialister har ni löpande en dialog under behandlingen för att bästa resultat ska uppnås. Det är viktigt för att du ska kunna känna dig trygg i din behandling och för att du ska veta att du får en optimal behandling för just din skada och dina besvär som du lider av. Men rent generellt brukar det ofta räcka med en cirka tre till fem behandlingar för att du ska få resultat som håller sig och som du är nöjd med.

 

Vi erbjuder stötvågsbehandlingen i både Stockholm, Göteborg och Malmö. Varmt välkommen att boka en tid redan idag.