tel: 0770-175051

Hopparknä behandling, symptom och rehab

hopparknäVad är hopparknä?

Hopparknä är ett knäproblem som drabbar främst de som utövar sporter som kräver många hopp och landningar och där knät ofta ändrar riktning. Detta kan orsaka påfrestningar och skador på knäskålssenan.

Hopparknä kan verka som en mindre skada och många människor ignorerar denna tills de inte kan stå ut med smärtan längre.

På grund av detta fortsätter många idrottsmän med träning och tävling och tenderar att ignorera skadan eller försöker behandla det själv. Detta kan dock leda till allvarligare tillstånd varför du alltid ska lyssna på din kropp och söka hjälp om du misstänker att du har hopparknä.

Dina ben, leder och muskler i knät arbetar tillsammans för att böja sig och sträcka knät. När knät är utsträckt drar quadricepsmuskeln på quadricepssenan vilket i sin tur drar på patella. Därefter drar knäskålen på knäskålssenan och skenbenet som gör att knät rätar ut sig.

Däremot är det så att när du böjer knät drar hamstring-muskeln på skenbenet vilket gör att ditt knä böjs.

I ett hopparknä är knäskålssenan skadad. Eftersom denna sena är avgörande för att du ska kunna räta ut knät medför skador på den att knäskålen förlorar stöd och/eller förankring. Detta orsakar smärta och svaghet i knät och leder till svårigheter vid uträtning av benet.

Symtom på hopparknä:

 1. Smärta direkt över knäskålssenan (eller under knäskålen)
 2.  Stelhet i knä, speciellt när man tränar, vid knästående, hukande, sittande, eller vid gång i trappor
 3.  Smärta vid böjning av knäet
 4.  Smärta i quadriceps-muskeln
 5.  Bensvaghet
 6.  Ömhet eller svullnad runt den undre delen av knät
 7.  Balansproblem

Den som har drabbats av hopparknä får ofta mer ont i knät när han eller hon:

 • går i trappor och då framför allt nedför
 • kör bil
 • sitter på huk
 • börjar röra på sig efter att han eller hon suttit stilla en längre tid
 • landar efter hopp/löpsteg
 • kliver upp på morgonen – särskilt innan cirkulationen och kroppen kommit igång

Hopparknä brukar klassificeras i 4 grader:

Grad 1 – Den drabbade känner smärtor direkt efter träning.

Grad 2 – Den drabbade känner smärtor i inledningen av en aktivitet, sedan upphör smärtorna efter uppvärmningen, för att sedan komma tillbaka efter träningen.

Grad 3 – Den drabbade känner smärtor under och efter aktivitet, men kan ändå delta och tävla på ungefär samma nivå som tidigare.

Grad 3b – Den drabbade känner smärtor under och efter aktivitet, men har svårt att delta på samma nivå som tidigare.

Grad 4 – Den drabbade har råkat ut för totalruptur av sena, vilket innebär att senan går av.

Behandling av hopparknä

För mild till måttlig hopparknäskada inkluderar behandlingen:

 1. Hopparknä behandling IdrottsskadeexperternaVila från aktivitet eller anpassat träningsprogram som kraftigt reducerar eventuella hopp eller annan negativ påverkan
 2. Nedkylning av knät för att minska smärta och inflammation
 3. Ett knästöd för att bidra till att stödja knät och knäskålen
 4. Höjning av knät när det gör ont (till exempel placera en kudde under benen)
 5. Antiinflammatoriska läkemedel för att minimera smärta och svullnad
 6. Massageterapi
 7. Mjuka, lugna övningar för att bidra till att stärka knät
 8. Stötvågsbehandling är en bra behandlingsform
 9. Rehabiliteringsprogram som inkluderar muskelstärkande, med fokus på viktbärande muskelgrupper som quadriceps och vadmusklerna.

Boka en tid hos oss

Hos oss får du träffa en behandlare för just din skada. Vi har kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Idrottsskadeexperten är ett privat alternativ vi är ej anslutna till högkostnadsskyddet

Rekommendationer från Reco.se

reco idrott frölundaAtt bli behandlad hos våra kiropraktorer och naprapater

De flesta behandlingsmetoderna för hopparknä innefattar ett rehabiliteringsprogram med successiv stegring i intensitet. I början rekommenderas kortvarig vila från aktiviteter innan rehabiliteringen påbörjas. Rehabiliteringen är indelad i olika faser som är baserade på rörelseträning och styrketräning. En övning som ofta rekommenderas är att skjuta ifrån med det friska benet i en benpress och sedan hålla emot med det skadade benet. Dessa övningar skall genomföras två till sex gånger i veckan och det är att föredra om det görs dagligen. När det gäller styrketräningen så ska den genomföras inom smärtgränsen. I början av rehabiliteringen så bör man lägga sitt fokus på att göra ett större antal repetitioner. Gärna så mycket som fyra till fem serier med ca 30 repetitioner. När knäna efter hand tål mer belastning så bör antalet repetitioner minskas. Bokar du tid hos oss kommer vi skräddarsy ett individuellt rehabiliteringsprogram som passar just för dig.

Att bli behandlad hos en läkare

Det finns studier som visar att excentrisk styrketräning i minst 12 veckor har gett mycket goda resultat. Men om man inte har fått någon större effekt av träningen efter ca sex månader så brukar hopparknä oftast kräva en kirurgisk behandling. Den behandlingen innebär att man tar bort det skadade området. Det finns inget som helst vetenskapligt bevis på att injektioner med kortison eller annan typ av lokalbehandling, t.ex. elektroterapi har någon kvarstående effekt. Dock brukar NSAID-behandling i de allra flesta fall vara symptomlindrande.

Hur lång tid tar det att återhämta sig från hopparknä?

Återhämtning kan ta några veckor till flera månader. Det är bäst att hålla sig borta från sporter eller aktiviteter som kan förvärra knäskadan och göra förhållandena värre. Beroende på omfattningen av skadan kan du fortfarande idrotta, men du behöver fortsätta med stretching och stärkande övningar.

Med ett korrekt och helt fullständig program för rehabilitering där successiv ökning av belastning sker är prognosen god. De flesta av de som är drabbade av skadan kan redan efter en rehabiliteringstid på ca 2-7 månader återgå till idrotten. Rehabiliteringstiden kan dock bli längre om tillståndet är riktigt illa. I vissa ovanliga fall behövs ytterligare en behandling i form av operation eller injektioner.

Om rehabilitering inte hjälper efter 3-6 månader så kan det bli aktuellt med en operation. Operationen brukar genomföras med lokalbedövning. Sättet som denna typ av operation utförs på har förändrats avsevärt de senaste åren och idag används man sig av en metod som kallas för titthålsteknik. Metoden innebär att man tar bort förändringar bakom senan och dessutom att man fräser bort de nedersta millimeterna av knäskålen. Detta gör man för att minska den inklämning som kan förekomma mellan knäskålssenan och knäskålen. En ärrbildning som finns runt senan och mot knäleden tas även den bort. När operation är klar bör patienten undvika att sitta stilla allt för länge. Snarare rekommenderas att patienten börjar direkt med rörelseträning och att han eller hon efter hand ökar belastningen.

Vilka brukar få hopparknä?

Hopparknä kan drabba så väl elitidrottare som motionärer och i de flesta idrotter. Men sporter och andra aktiviteter som innehåller mycket hopp är extra utsatta. Det är därför skadan har fått namnet hopparknä. Två vanliga idrotter som brukar nämnas i sammanhanget är basket och volleyboll. I dessa sporter bedöms risken vara extra hög. Hopparknä förekommer också bland militära rekryter. Det finns studier som visar att hopparknä utgör ungefär 10-20 procent av alla mjukdelsskador inom denna grupp.

Att ställa diagnosen

Diagnosen brukar ställas utifrån ovan nämnda symptom på smärta men också genom att avgöra tryckömhet vid den nedre delen av knäskålen. Man kan dessutom göra ett belastningstest med knäböj. Detta brukar göras på ett sluttande underlag. Personer som har hopparknä känner vid detta test smärta vid ett betydligt tidigare stadium än friska. Ett annat sätt att ställa diagnosen är genom att studera senan med olika bildtekniker. Exempel på sådana är ultraljudsundersökning eller MRI (magnetkameraundersökning). Det finns dock delade meningar om hur stor nytta man kan ha av information från dessa undersökningar när det gäller hopparknä.

Hur kan vi förhindra hopparknä?

Den viktigaste faktorn för att förebygga hopparknä är stretching. En bra uppvärmning som innebär sträckning av quadriceps, hamstring och vadmusklerna kan förebygga hopparknä.

Att ibland tillföra värme till området bidrar också. Detta ska ske innan ett träningspass. Det är alltid en god idé att stretcha efter träningen också.

Vill du ha professionell hjälp att behandla ditt hopparknä? Boka en tid redan idag.

Knäskydd & Knästöd mot Hopparknä →

Boka en tid hos oss

Hos oss får du träffa en behandlare för just din skada. Vi har kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Idrottsskadeexperten är ett privat alternativ vi är ej anslutna till högkostnadsskyddet

Publicerad 15 augusti 2014, senast uppdaterad 24 augusti 2016