Fotskador

benhinneinflammation behandlingHälseneinflammation

Hälseneinflammation beror på en överbelastning av din hälsena. Denna överbelastning kan bero på enformiga övningar, alltför hög träningsintensitet eller träning på för hårt underlag.

Läs mer om Hälseneinflammation →

Hälseneinflammation Övningar →


Ont i hälen

Ont i hälen kan bero på hälsporre men det finns andra förklaringar. Du kanske upplever att smärtan sitter i och under hälen. Eller så känner du smärta baktill och runt Din hälsena.

Läs mer om ont i hälen


Stressfraktur i FotenStressfraktur i foten

Stressfraktur i foten är idag en rätt vanlig idrottsskada och uppstår oftast vid en belastning av benet i foten. Överbelastas benet i foten mer än vanligt, resulterar det oftast med sprickor i benet.

Läs mer om Stressfraktur →

 


självhjälp muskelinflammationMortons Neurom

Mortons Neurom förekommer oftast i fotens främre del och kan drabba människor i alla åldrar och är en rätt vanlig sjukdom (Mortons sjukdom).
Smärta i fotens främre del och förekommer oftast vid gång, löpning, när man springer, överbelastning av foten.

Läs mer om Mortons Neurom →

 

 


Hälsporre

Känner du av smärta under hälen eller på insidan av den när du går och står? Du kan ha drabbats av hälsporre. Hälsporre är inte den egentliga benämningen på åkomman, det du drabbats av är plantar fasciit eller plantar fascialgi.

Läs mer om Hälsporre


Ont i foten

Att få ont i foten är inte ovanligt. I dagens samhälle pratar man ofta om att vi har en passiv livsstil och att varannan svensk är överviktig. Å andra sidan råder det en träningshets i vissa kretsar som aldrig förr. Många utmanar sig själv med långlopp, cross fit, barfotalöpning, frisim, yoga och multisport – ja, ”you name it”.

Läs mer om Ont i foten

 


Stressfraktur i FotenStukad fot

Du kan stuka foten utan att du märker av det, är det en lätt stukning kan symtomen ger sig till känna flera timmar efter skadetillfället. Vid lindrigare skada avtar smärtan relativt fort och man kan återgå till att belasta foten inom en vecka.

Läs mer om Stukad fot →

 

 


Ont i hålfotenOnt i hålfoten

När vi får ont i hålfoten beror det oftast på att man har svaga muskler i foten eller att man har felaktiga skor. Tyngden gör att fotvalvet sjunker vid överansträngning, foten klarar helt enkelt inte av tyngden och man får ont.

Läs mer om Ont i hålfoten →