Naprapat

naprapat ont i axeln behandling & fakta

En legitimerad naprapat är expert på manuell medicin, och arbetar i första hand med sina händer för att behandla olika symptom. Tack vare goda kunskaper även inom andra medicinska ämnen som exempelvis ortopedi och neurologi kan en naprapat ta ett primärt diagnosansvar och ta ställning till om behandling skall ske med naprapati eller om patienten ska remitteras till läkare.

Vår kropp

Skelettet i vår kropp består av över 200 ben, alla med sin specifika funktion. De håller upp kroppen och fungerar som ett stöd och skyddar dessutom våra inre organ. Alla dessa ben hålls samman av olika typer av leder, vilket gör att vi kan röra på våra ben, armar och andra kroppsdelar.

Människans livsstil ser idag helt annorlunda ut än för bara ett hundratal år sedan. Och på grund av att vi numera ofta har arbeten med monotona rörelser, stillasittande arbeten etc. så har det blivit mycket vanligt att vi får problem med leder i rygg, nacke och axlar. Men även idrotten ställer ofta till det för oss, med skador och förslitningar.

Boka en tid hos oss

Hos oss får du träffa en behandlare för just din skada. Vi har kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Idrottsskadeexperten är ett privat alternativ vi är ej anslutna till högkostnadsskyddet

Rekommendationer från Reco.se

Vad är en naprapat?

Ordet naprapat betyder ungefär ”korrigera orsaken till smärta” och kommer från tjeckiskans napravit (att korrigera) och grekiskans pathos (smärta). Naprapatin har många likheter med kiropraktiken, och utvecklades i USA under början av 1900-talet. I Sverige började naprapatin praktiseras på 70-talet.

För att bli legitimerad naprapat går man först en 4-årig utbildning på Naprapathögskolan, varpå man gör praktik i 1 år, t.ex. inom offentlig vård. Därefter kan Socialstyrelsen utfärda legitimationen.

Dagens naprapater har en mycket bred kunskap inom såväl ortopedisk medicin som den manuella medicinen och rörelseorganens funktioner.

Vad gör en naprapat?

En naprapat undersöker, förebygger, utreder, behandlar och rehabiliterar tillstånd av smärta och funktionsstörningar i kroppens rörelseorgan. Naprapaten tittar på såväl psykiska som kroppsliga och sociala faktorer för att ska sig en helhetsbild av varför du har fått besvären. Med hjälp av händerna utför de behandlingar som manipulation och mobilisering för att hjälpa kroppen att återfå sin normala funktion.

De flesta problem med leder i t.ex. rygg och nacke kan behandlas av en naprapat. Naprapaten har ett självständigt vårdansvar, vilket innebär att du kan besöka oss direkt, eller få en remiss av läkare.

Första gången du besöker oss gör vi en noggrann undersökning för att kunna ställa rätt diagnos. Ledernas funktion kontrolleras, liksom hur musklerna fungerar. Vi tittar också på hur din kroppshållning ser ut, och hur du rör dig. Vi diskuterar även din arbetssituation och livsstil, fritidsaktiviteter eller träning – allt för att kunna antingen bekräfta eller utesluta möjliga diagnoser.

Behandling hos en naprapat

En naprapats främsta verktyg är händerna. Syftet med behandlingen är i grunden att återställa normala kroppsfunktioner i ryggen, lederna och/eller musklerna och på så sätt lindra smärtan eller helt ta bort den. Några exempel på behandlingsformer:

  • Ledmanipulation är en av de vanligaste behandlingarna. Med exakta handgrepp återställs rörlighet och funktion i leder. Leden ifråga förs utåt en aning, för att med en snabb rörelse föras tillbaka igen. Handgreppet utförs med minimal kraft och en mycket liten rörelse.
  • Mobilisering är en liknande behandling, men till skillnad från manipulation används inget tryck, och rörelserna i handgreppen är långsamma.
  • Muskeltöjning är ett sätt att stretcha musklerna för att få dem att slappna av och få tillbaka rörligheten.
  • Triggerpunktsbehandling är ett sätt att behandla spända muskler för att lindra smärta och smärtutstrålning. Man använder olika metoder för detta och muskeltöjning är ofta inblandad.
  • Massage går ut på att mjuka upp muskler och vävnader. Blodcirkulationen ökar och ger därmed avsevärd smärtlindring.

Vid sidan om själva behandlingen kan du hos naprapaten också få råd om träning. Ergonomi vid arbetsplatsen eller om du behöver förändra något i din livsstil. Allt med syftet att undvika att problemen kommer tillbaka.

Det är inte bara vid värk i nacke/rygg och leder som en naprapat kan hjälpa. Exempel på andra symptom som kan lindras är vid yrsel, domningar, whiplash och rena idrottsskador.

Vanliga problem

Värk i rygg, nacke och axlar hör till de allra vanligaste orsakerna till att man besöker en naprapat. Smärtan kan vara olika intensiv, och ibland strålar den ut i ben eller armar. Domningar är också relativt vanligt.

Det är inte alltid lederna som är roten till besvären. Även själva musklerna kan vara spända och ömma, eller drabbats av en ruptur.

Idrott kan göra ont – många av de patienter vi möter har en idrottsrelaterad skada. Trasiga muskler, skadade leder i ben och fötter är mycket vanliga bland t.ex. löpare och inom bollsporter. Med rätt behandling kan läkeprocessen påskyndas, vilket är viktigt för exempelvis elitidrottsmän.

Ischias, diskbråck, ryggvärk, tennisarmbåge och problem i knän och fötter är alla exempel på vad en naprapat kan hjälpa dig att åtgärda.

Vad du kan göra på egen hand

Behandling hos naprapat eller annan vårdgivare är bara den ena delen i vägen tillbaka till normala funktioner i kroppen. Det finns också mycket du kan göra själv för att bli fri från problemen och i förlängningen förebygga nya skador.

Dels kan din naprapat ge dig ett träningsprogram, med övningar du kan göra hemma mellan behandlingarna. De syftar till att lindra värken och hjälpa kroppens muskler att slappna av, vilket bidrar till kroppens läkning. Andra saker du kan fundera över är:

  • Arbetslivet: Ofta är dåliga och obekväma arbetsställningar en stor källa till skador och åkommor. Har du till exempel ett jobb där du sitter stilla stora delar av dagen, kan du få hjälp att göra arbetsplatsen mer ergonomisk. Prova också gärna med att byta ut skrivbordet mot ett höj- och sänkbart, så att du kan variera arbetsställningen.
  • Fysisk aktivitet: Du har kanske hört det till leda, men att hålla igång kroppen med träning eller annan fysisk aktivitet är en grundläggande förutsättning för att kroppen ska tåla allt vi utsätter den för.
  • Kroppshållning: Sträck på dig! Försök att alltid ”hålla huvudet högt” och ryggen rak. Alltför många belastningsskador beror på att vi har en dålig kroppshållning, både privat och i arbetslivet.

Hos Idrottsskadeexperten får du hjälp av kunnig personal med lång erfarenhet. Vi använder oss enbart av beprövade metoder, och samtliga behandlare är legitimerade och godkända av Socialstyrelsen.

Läs gärna mer här:

Naprapathögskolan

Svenska Naprapatförbundet