Whiplash – den osynliga skadan

När någon säger ordet ”whiplash” brukar det första vi ser framför oss vara att någon blir påkörd bakifrån av en annan bil. Och just trafikolyckor är också den vanligaste orsaken till den här typen av skador. Men det förekommer även inom en del idrotter, som t.ex. ett fall från en häst eller en våldsam tackling i hockeyrinken. Kampsporter och amerikansk fotboll är ytterligare exempel på idrotter där risken är stor. Men du kan, om du har otur, även få en whiplash-skada av att åka berg- och dalbana eller hoppa bungyjump.

Vad är en whiplash-skada?

Whiplash (pisksnärtskada) är inte en skada eller diagnos i sig. Snarare är det sättet på vilket man skadas som avses med uttrycket. Skadan uppstår när en människas huvud kastas från sida till sida, och skulle på sätt och vis kunna beskrivas som en ”stukning” av nacken – med allt ifrån lindriga till mycket allvarliga skador som följd.

Whiplash är en nyckfull företeelse. Ena gången kliver du oskadd ur en bil som inte ens är tillräckligt hel för att plocka reservdelar ifrån, nästa gång kanske du blir näst intill invalidiserad efter en krock där bilen inte har några synliga skador alls.

Skadorna uppkommer oftast i ryggradens diskar, ligament och vävnader. Och redan en hastighet under 10 km i timmen kan få allvarliga följder, då nacken utsätts för upp till 4-5 G även vid så låg hastighet.

WAD

Whiplash delas in i fem grupper och man graderar skadan efter vilka symptom som finns. Indelningen brukar kallas WAD, som står för Whiplash Associated Disorder. Denna gradering har tagits fram för att enklare kunna anpassa behandlingen till olika typer av pisksnärtskador.

 1. Inga besvär i nacken och inga kliniska fynd.
 2. Smärta i nacken eller stelhet och ömhet. Inga kliniska fynd.
 • Nackbesvär och kliniska fynd från muskler och/eller skelett.
 1. Nackbesvär och kliniska neurologiska fynd.
 2. Nackbesvär och felställning eller benbrott.

Symptom på whiplash

Det är näst intill omöjligt att säga vad som skadats vid en whiplashrelaterad skada. Det beror på hur olyckan gått till, hastighet och flera andra faktorer. Men det finns en del symptom som ofta ses hos personer som drabbats.

 • Huvudvärk
 • Stelhet och värk i nacken
 • Stickningar eller domningar i ansiktet och ena eller båda armarna
 • Yrsel
 • Smärtor i ländryggen
 • Tinnitus eller försämrad hörsel
 • Minnesluckor
 • Svårigheter att koncentrera sig

I mer än hälften av fallen har smärtan sitt ursprung i facettlederna i nacken och bröstryggen

Viktigt att dokumentera skadan

Rapporterna är många genom åren, om personer som fört en fruktlös kamp för sin rätt till ersättning efter en whiplash-skada. Trots svåra smärtor och andra besvär har de mötts av misstro, helt enkelt för att de inte kunnat bevisa skadan.

Därför är det av yttersta vikt att du uppsöker en läkare omedelbart efter en skada, för att bli ordentligt undersökt och få skadan såväl som följdproblemen dokumenterade.

Forskning har emellertid gjort att man idag har en bättre insikt och kan bättre identifiera problem och ställa en korrekt diagnos.

Behandling

Hos de allra flesta, ca 90% försvinner besvären efter 3–6 månader. För en del tar det upp till ett år. Har inte skadan läkt efter ett år är det inte troligt att du blir bättre utan behandling.

Det finns en rad olika behandlingsmetoder för den som drabbats av en pisksnärtskada. Vilken metod man väljer beror helt på hur dina besvär ser ut och hur de utvecklas. Behandlingen anpassas efter situationen och många gånger kan den ändras efter hand, om dina symptom förändras.

Det som fungerar för dig kanske inte fungerar på en annan person. Därför kan behandlingsmetoden ändras för att se om en annan behandling ger bättre resultat.

Generellt säger man att träning är bra, eftersom det gör att blodcirkulation förbättras och därmed ökar syresättningen i kroppen och ger näring till skadade vävnader.

Så kallade manipulativa åtgärder i backen bör undvikas, då det riskerar att göra skadan värre.

De vanligaste behandlingsmetoderna vid en whiplash-skada är idag:

 • En fysioterapeut kan hjälpa dig med råd kring olika träningsmetoder som underlättar läkningen. Men också ge råd om kroppshållning och hur du kan skifta ställning i vardagen för att inte belasta nacken i onödan.
 • TENS. Står för Transkutan Elektrisk Nervstimulering. Senor, leder och muskler ges svaga elektriska impulser. Hos många vårdgivare kan du få låna hem utrustning för att utföra TENS i hemmet.
 • Akupunktur kan hjälpa till att lindra smärta. Metoden går ut på att tunna sterila nålar sticks in på bestämda punkter, och frigör endorfiner som är kroppens egna smärtstillande ämnen.
 • Läkemedel. Läkare kan skriva ut recept på olika typer av läkemedel. Dels smärtstillande, för att du ska kunna röra dig lite mer obehindrat och också kunna sova på natten. Andra mediciner kan vara rogivande, för att hjälpa dig att slappna av.
 • En whiplash-skada kan orsaka andra problem än ”bara” smärta. Därför remitterar man ibland till kurator eller terapeut för att du ska få hjälp att tackla din situation på ett mentalt plan. Metoder som t.ex. kognitiv beteendeterapi kan vara en hjälp att hantera svåra situationer i livet. Det kan gälla sömnstörningar, problem med minnet eller koncentrationen, ångest och depressioner.
 • I sista hand, när inget annat hjälper eller om ryggraden har blivit ostabil, tar man till operation. Men det görs enbart när alla andra alternativ är uttömda och det finns tecken på en allvarlig skada.

Vad kan jag göra på egen hand?

Det finns egentligen inte så mycket man kan göra för att undvika en whiplash-skada. Det händer plötsligt, och det är ju inte riktigt som t.ex. löparknä, som kan förebyggas genom allsidig träning.

Men det finns några saker när det gäller bilen, som kan vara värt att ha i åtanke.

 • Se till att du alltid har nackstödet högt upp, och så nära ditt huvud som möjligt.
 • Håll uppsikt bakåt. Skulle du se att en bil närmar sig bakifrån och en kollision är på väg, tryck hela kroppen bakåt mot sätet, och huvudet mot nackstödet. Det kan göra att du undviker att huvudet kastas bakåt mot nackstödet.
 • Har du dragkrok på bilen? Det innebär att bilens deformationszoner sätts ur spel och kollisioner blir häftigare, vilket ökar risken för nackskador om du blir påkörd bakifrån.

Viktigt

Om du har varit med om en olycka och känner av något av nedanstående. Är det viktigt att du snarast vänder dig till akutmottagning.

 • Illamående och kräkningar
 • Om du har förlorat medvetandet och har minnesluckor, eller inte minns vad som hänt.

Om du har svåra smärtor i nacke och huvud, eller stickningar och domningar i armar och ben

Läs mer om whiplash här på praktiskmedicin.se

Publicerad 16 oktober 2017