tel: 0770-175051

Impingement

Impingement

Enkelt uttryckt så är Impingement ett inklämningssyndrom där klämda vävnader gör att det smärtar i axeln.

Beteckningen Impingement (inklämningssyndrom) används för smärtor i axeln då smärtorna är relaterade till rotatorkuffens muskulatur, inkluderat långa bicepssenan, supraspinatussenan, infraspinatussenan med den subakromiala bursan (slemsäck).

Vid Impingement blir dessa mjukdelar mycket smärtfulla. Det kan bland annat bero att benet akromion har ändrat form och när du lyfter armen så kläms helt enkelt mjukdelarna fast – och det smärtar.

Impingement symptom

De flesta som drabbas av Impingement är över 40 år. Uppkomsten av symtomen beror i de flesta fall på att du under många år har utfört frekvent återkommande rörelser, exempelvis genom en lång karriär med axelkrävande idrottsaktivitet eller arbete.

Impingement är kort och gott en förslitningsskada. Symtomen påminner om ett annat axelproblem, nämligen frozen shoulder.

Men du ska veta att Impingement är ett betydligt vanligare problem, så många av dem som går omkring och tror sig ha frozen shoulder har i själva verket drabbats av Impingement istället.

Smärtan börjar ofta ganska diffust. Men så småningom blir den mer påtaglig genom smärta eller värk i axeln, antingen baksida, utsida eller framsida av axeln.

Ofta medföljer en utstrålande smärta ner mot utsidan av överarmen. Typiskt för tillståndet är nattliga smärtor och att det ofta är svårt att ligga på den aktuella axeln.

Det är smärtsamt att bära och särskilt att lyfta föremål med rak armbåge över axelnivå.

Det gör oftast som mest ont om du håller ut armen med 70 till 130 graders vinkel från kroppen. Vid större eller mindre vinkel är smärtan lindrigare.

Orsaken till att det gör som mest ont i en viss vinkel är att det är då mjukdelarna kläms fast som värst mot akromion benet.

Axelns rörlighet är, i de flesta fall, nedsatt på grund av smärta och nedsatt kraft.

Behandling av Impingement

Impingement behandling hos IdrottsskadeexpertenVåra Naprapater, Kiropraktorer & Sjukgymnaster är mycket kunniga när det gäller Impingement. Det första man brukar göra är att diagnostisera skadan.

Det finns nämligen andra skador med liknande symptom, t ex frozen shoulder och instabilitet i leden.

Först därefter kan en förklaring av skadan ske. En översyn görs med hjälp till förändring av bakomliggande orsaker.

En behandling inleds med syfte att förbättra axeln och muskulaturens funktion.

Prognosen är relativt god att du ska bli helt återställd från din Impingement.

Men det är oförutsägbart om du kommer kunna återgå till axelkrävande arbete eller idrott, särskilt om du har låtit skadan gå alltför långt innan du påbörjar din behandling.

Låt våra experter ta en titt på din smärtande axel så att inte problemen förvärras eller till och med blir bestående.

Impingement Övningar →

Publicerad 22 januari 2013, senast uppdaterad 26 augusti 2016