Ont i axeln – Tips, Råd & Behandling av Ont i Axeln

ont i axelnNär du har ont i axeln är det i sig inte ett symptom på en specifik skada, utan det finns många olika skador och tillstånd som kan orsaka din smärta i axeln.

Flera av skadorna som uppkommer i din axel är resultat av överansträngning som du kanske har ådragit dig under längre tid.

Du kanske har överansträngt axeln genom ökad träningsdos eller liknande.

Många av symptomen när du har ont i axeln orsakas av att du har felbelastning eller att du utför ensidiga arbetsställningar under längre tid.

Har du bestämt dig för att verkligen bli smärtfri i axeln? Vi ger dig snabb hjälp att minska smärtan och program för återfå din rörlighet och styrka.

Du kan få behandling på någon av våra kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla kliniker har erfarna behandlare som är legitimerade kiropraktorer, sjukgymnaster

Få rätt behandling och slipp kroniska besvär.

Alla som haft ont i axeln vet hur irriterande smärtan och rörelsebegränsningen kan vara. Det är lätt att i början ignorera problemen.

Problemet är att du då tar en risk att din skada ska förvärras. Vi ser ofta fall av mycket svårbehandlare axelskador som lätt skulle kunna behandlats om patienten kommit i god tid. Tyvärr är skadan i värsta fall kronisk.

Andra gånger kan det vara lockande att använda “quick fix” metoder för snabbt resultat. Tyvärr är det samma sak som att ignorera grundproblematiken.

Vi rekommenderar dig att söka upp en erfaren behandlare för att få rätt diagnos. Våra behandlare har kunskapen och erfarenheten att avgöra vad som rätt behandling för dig.

5 axelskadebehandlingar varje dag!

Din behandlare har stor erfarenhet och är medlem i ett nätverk av noga utvalda Kiropraktorer och Naprapater.

Tillsammans genomför vi i snitt 5 axelskadebehandlingar per dag. Den erfarenheten ger dig trygghet i din behandling av ont i axeln. 

Vi har modern utrustning och teknik, specialistutbildade behandlare, kunskap från flera behandlare samt dedikerad person som behandlar dig & din axelskada.

Varför får man ont i axeln?

ont i axeln kalkaxelAtt du har ont i axeln kan bero på olika skador eller tillstånd. Det finns det inget enkelt, allmängiltigt svar på varför du får ont.

Din smärta i axeln är som sagt ofta relaterad till någon form av överansträngning eller felbelastning.

Om du inte kan härleda din onda axel till en akut skada, som ett fall eller liknande, är det troligt att det är smärta i muskler eller senor som är problemet.

Triggerpunkter i axlarna

Vid en längre tids felbelastning av musklerna bildas det så kallade triggerpunkter. Dessa kan vara antingen aktiva eller latenta.

Aktiva triggerpunkter kan göra att du ständigt har ont i axeln, medan latenta punkter mer ger smärta vid aktivitet, tryck eller belastning.

Men, ont i axeln kan också uppstå vid inflammation i axelns senor. Oftast är det senorna till den största, närliggande muskeln som inflammeras.

Om du har en seninflammation får du ont i axeln då den används, som exempelvis när du lyfter armen. Det kan också handla om inflammation i en slemsäck som smörjer rörelsen mellan musklerna.

En speciell skada som kan vara orsaken till att du har ont i axeln kallas frusen axel, frozen shoulder på engelska.

Frozen shoulder orsakas av en inflammation i din axels ledkapsel. Frusen axel uppstår ofta spontant hos den som tidigare haft en axelskada, och ibland också efter en fraktur i överarm eller handled.

Vem får ont i axeln?

Det är vanligt att man får ont i axeln om du gör samma rörelse ofta. Detta gäller exempelvis dig som utfört eller arbetar med målningsarbete, fönsterputsning och liknande aktiviteter, där man länge arbetat i en ensidig och ansträngande arbetsställning.

Det är också vanligt att kontors- och industri arbetande personer har ont i axeln på grund av ensidig arbetsställning och/eller felbelastning.

Behandling av ont axeln

Vilka är symptomen & vad kan du tyda av dem?

Symptomen varierar beroende på typ av skada som du ha fått.  Gemensamt är förstås att det gör ont i axeln, men smärtan kan sitta placerad på olika ställen.

Smärtan kan också uppkomma vid olika tillfällen beroende på om det handlar om tendinit (inflammation i senfästen), tendinos (förändringar i senfästen som kan bero på långvarig felbelastning och liknande) eller bursit (slemsäcksinflammation).

Du kanske upplever ett vanligt symptom som är att det gör rejält ont i axeln då du lyfter armen från sidan och upp, särskilt när du når mer än 90 grader.

Det är också vanligt att det gör ont i överarmen, rakt nedanför axeln, och ibland kan det också göra ont ända ner i underarmen och handen.

Musklerna kan svullna upp och kännas varma och ömma. Ofta har man också ont under natten, speciellt om man ligger på den skadade axeln.

Vad är det som gör att du har ont i axeln?

En av de vanligaste orsakerna till att du får värk och ont i axeln är så kallat impingement.

Impingement innebär att du har ont när du lyfter axeln utåt och uppåt.

Orsaken till detta tillstånd är oftast att du har en eller flera överansträngda vävnader i axlen som blir “inklämda”.

Andra vanliga problem är att man får ont i axeln vid armlyft vilket kan bero på:ont i axeln behandling

 • Ont i Axeln – Supraspinatustendinit tillstånd – Denna typ av skada uppkommer vanligtvis vid överbelastning på grund av ex målning, renovering eller om du är kontorspersonal. Du som har detta syndrom upplever troligen stor smärta när belastar armens utsida exempelvis om du skjuter upp en dörr med handens utsida. Att känna av domningar är också vanligt.
 • Slemsäcksinflammation – Dettatillstånd som skapar ont i axeln kan antingen vara intensiv eller mer molande. Du upplever antagligen att smärtan sitter i axeln antingen på utsidan, framsida och ibland på baksidan och strålar ofta ner i överarmen.
 • Infraspinatustendinit (eller tendinos) – Vid detta tillstånd upplever du att smärtan är placerad på din axels utsida eller baksidan samt att det kanske strålar ner i utsidan av din överarm. Du upplever antagligen smärta och ont i axeln då du lyfter armen uppåt och utåt sidan bakåt.
 • Frozen Shoulder (Frusen axel) – Detta tillstånd begränsar rörlighet radikalt. Frozen shoulder uppkommer när det uppstår en inflammation i din ledkapsel vilket leder till sammanväxning och stelhet i ledkapseln, något som ger den den typiska ledkontrakturen.

Vilken behandling hjälper bäst när du har ont i axeln?

Behandlingen vid ont i axeln går i första hand ut på att minska smärtan och att återskapa en normal funktion i rörelseapparaten.

En av våra legitimerade kiropraktor/naprapater hittar oftast redan på första besöket dina triggerpunkter och kan också behandla dem på bästa sätt.

Din behandling hos oss innebär inte bara att din onda axel behandlas. Behandlingen går också ut på att hitta den bakomliggande orsaken till dina problem.behandling av idrottsskador

Genom att behandla smärtområdet samt grundorsaken kan du undvika framtida smärtor och problem i dina axlar.

Fokus ligger bland annat på att återupprätta rörligheten i, till exempel, nacke och skuldror, som ofta är orsaken till en ond axel.

Vid inflammation får du också en behandling för att stimulera blodcirkulationen, vilket minskar inflammationen.

Din behandlare är har erfarenheten och kommer se dig som en helhet. Han eller hon och lägger stor vikt vid dina specifika förutsättningar vid val av behandlingsstrategi.

Om man har den minsta misstanke om att orsaken till din axelsmärta kan vara en annan sjukdom kommer du att hänvisas till läkare.

Vid behandling finns en rad moderna tekniker och metoder som ger möjlighet att få en snabbare förbättring än annars skulle ske.

För kroniska tendinoser och förkalkad axel är, exempelvis, stötvågsbehandling en både säker och effektiv behandlingsmetod.

Hur blir du fri från axelvärk snabbast?

ont i axeln övningar & behandling ont i axelTipset från oss är att du bör söka hjälp i god tid när du får ont i axeln.

Detta gör att din behandling vid ont i axeln ofta går snabbare.Hos oss på Idrottsskadeexperten är du garanterad en professionell behandling.

Undvik oseriösa metoder, ”quick fix” lösningar och icke legitimerade behandlare utan erfarenhet. Det minskar din risk för framtida problem och eventuella felbehandlingar.

För att minska smärtan när du har ont i din axel, finns det också en del du kan göra själv.

Du kan börja med att:

 • Undvika tunga lyft och rörelser i axelnivå.
 • Sluta ligga på den onda axeln.
 • Försök att undvika de rörelser som ger dig mest ont i axeln, men tänk på att små rörelser är bra.
 • Vid kroniska besvär kan en varm vetekudde verka lindrande.

Så kan du förebygga axelskador

Det går att förebygga många av de skador som ger ont i axeln. Genom att tänka på hur du arbetar kan du undvika att överanstränga och fel belasta axelns muskler och led.

Följande punkter hjälper dig att undvika de vanligaste orsakerna till att du får ont i axeln:

 • Tänk på din hållning. Räta på dig, så kommer axlarna på sin rätta plats
 • Undvik ensidiga lyft och andra överbelastningar
 • Undvik att arbeta ensidigt och mycket i axelhöjd
 • Försök att växla och variera rörelserna så mycket som möjligt
 • Sök hjälp i god tid då du får ont i axeln
Publicerad 20 november 2014, senast uppdaterad 22 augusti 2016