tel: 0770-175051

Akut Idrottsskada vs Belastningsskada

Du kanske har hört personer prata om akuta idrottsskador samt belastningsskador.

De som, exempelvis vi på idrottsskadeexperten, som professionellt arbetar med att behandla idrottsskador gör denna uppdelning.

Akut idrottsskada

Det vi kallar en akut skada är en sådan skada som uppstått med en tydlig definierbar orsak och vid en bestämd tidpunkt. Det skadade området får ofta en svullnad du blir funktionsnedsatt i olika grad. Vanliga idrottsskador som är av akut karaktär är benbrott, fotledsstukning, lårkaka m.m.

Belastningsskador

Den andra idrottsskadetypen är belastningsskada. En belastningsskada innebär att en kroppsdel eller ett specifikt område belastats mer än vad de tål. Detta i kombination med att du inte vilat tillräckligt mellan dina träningstillfällen orsakar skadan. Vanliga belastningsskador är benhinneinflammation, tennisarmbåge, hälsenatendinos m.m.

Diagnos av idrottsskadan

Våra specialister kan oftast relativt enkelt ge dig en diagnos och skilja på en akut och belastningsrelaterad skada men i vissa fall är det svårare. Detta gäller särskilt då idrottsskada symptomen uppstår akut, men där skadan kan vara ett resultat av en långvarig process.

Vi vet att det ibland är svårt att säga om skadan uppstått på grund av en långvarig belastning eller vid ett specifikt tillfälle. Exempelvis om du är frekvent löpare som fått en stressfraktur kan du troligen exakt säga när det hände. Vilket skulle kunna föranleda att det är en akut skada, i själva verket är det en belastningsskada.

Det är därför viktig att för oss att träffa dig och alltid hitta orsaken till varför du har ont och inte bara försöka lindra smärtan.

Belastningsskador t.ex kroniska hälsenebesvär orsakas av små krafter som leder till återkommande små microskador i vävnaden. Normalt brukar din kropp reparera dessa skador på egen hand utan att du upplever smärta. Fortsätter du dock belasta området mer än vad kroppen hinner reparera det (exempelvis som otränad löpträna 4 dagar i rad) kommer själva vävnadens reparationsmöjligheter att överskridas och då uppstår en klinisk belastningsskada och du kommer känna av olika skade- och/eller smärtsymptom.

En belastningsskada orsakas av upprepade belastningar som var för sig inte är nog för att leda till en icke reversibel deformation av vävnaden men som över tid leder till skada.

Ofta säger man att belastningsskador beror på ”för mycket, för ofta, för fort och med för lite vila”.

Hoppas att ni hade glädje av denna artikel och vill du ha professionell hjälp för att behandla en akut idrottsskada.  Ni kan boka en tid direkt från hemsidan eller ringa och boka en tid redan idag. 

Boka en tid hos oss

Hos oss får du träffa en behandlare för just din skada. Vi har flera kliniker i Stockholm Göteborg och Malmö.

Onlinebokning Stockholm Onlinebokning Malmö Bokning Göteborg

Idrottsskadeexperten är ett privat alternativ vi är ej anslutna till högkostnadsskyddet