tel: 0770-175051

Frozen Shoulder (Frusen Axel)

Frozen Shoulder

Smärta och begränsad rörlighet i axeln?  Då kan du ha drabbats av Frozen Shoulder (Frusen Axel)!

Få mer effektiv behandling och hjälp

Din behandling av Frozen Shoulder hos oss kommer ganska omgående medföra att du får mindre smärta och återfår rörlighet.

Vår erfarenhet och till viss del egenutvecklade behandlingsmetoder gör att du känner resultat snabbare än med andra metoder och behandlingar.

Du får också flera egenutvecklade hemmaövningar som kommer ge effekt.

Vad är Frozen Shoulder?

Frozen shoulder uppkommer när det uppstår en inflammation i ledkapseln som leder till sammanväxning och stelhet i ledkapseln, något som ger den den typiska ledkontrakturen.

Orsaken till att frusen skuldra uppstår är trots den moderna läkarvetenskapen helt okänd. Tillståndet innebär en smärtsam inskränkning av rörligheten i axeln.

Symtom på Frusen Axel

Du har mycket ont och i det närmaste ingen rörlighet i axeln. Oftast klarar du inte av att rotera armen utåt över huvud taget. Förloppet kan delas in i tre separata faser.

Fas 1

I den första fasen uppstår värken och rörelseinskränkningen, med kraftiga smärtor som följd.

Fas 2

I den andra fasen är tillståndet relativt stabilt.

Fas 3

slutligen i den tredje fasen släpper smärtan och axeln ”tinar upp”. Det totala förloppet sträcker sig ofta över ett till två år.

Behandling av Frozen Shoulder

frozen shoulder behandling Prognosen för att bli av med sina besvär är mycket goda. Men det kan ofta ta relativt lång tid.

Din behandlare kan emellertid ofta tack vara vår erfarenhet korta ner denna rehabiliteringstid.

Din rehab blir exempelvis kortare genom avslappningsbehandling i nackmuskulaturen. Andra åtgärder under din behandling av Frozen Shoulkder är hållningskorrigerande övningar.

De moderna behandlingstekniker som våra experter använder sig av har ofta stor betydelse för patienternas tillfrisknande.

Boka tid för undersökning och behandling? – Kontakta oss här

Rekommendation från Reco.se

rekommendation frozen shoulder

Stötvågsbehandling av frozen shoulder

stötvågsbehandling frozen shoulder Stötvågsbehandling har visat sig ha en bra effekt när det kommer till att behandla axelskador.

Stötvågsbehandling är en relativt moden teknik som innebär att man skickar in energipulser i vävnaden av det drabbade området av kroppen.

Varje stötvågsbehandling arbetar för att öka den metaboliska aktiviteten
kring stället för smärta eller obehag och stimulera kroppens naturliga läkningsprocessen, vilket minskar smärtan
vid Frozen Shoulder.

Vad gör stötvågsbehandlingen?

Stötvågsbehandlingen hjälper främst till med följande:

 • Öka blodgenomströmning
 • Öka vävnadsåterbyggnad
 • Öka cellmetabolisk aktivitet
 • Att reducera fibrös vävnad
 • Samt tydlig smärtlindring

Fördelar med stötvågsbehandling jämfört med andra behandlingsmetoder

 • Stötvågsbehandling vid Frozen Shoulder gör att du inte löper risk för infektion då ingen hudpenetrering sker
 • Stötvågsbehandling vid Frozen Shoulder innebär ofta att du fortar kan återgå till arbete eller aktivitet under behandlingsperioden
 • Ingen ytterligare medicinering behövs då kroppens eget läkningssystem stimuleras
 • Att använda stötvågsbehandling för att behandla Frozen Shoulder innebär också en lägre risk för återfall jämfört med exempelvis kortisoninjektioner och annan typisk medicinering

Faktorer som kan orsaka Frozen Shoulder

Även om den exakta orsaken är okänd kan vissa faktorer öka risken att utveckla frozen shoulder.

Två av dessa faktorer är ålder och kön. Folk som är 40 och äldre är mer benägna att få Frozen Shoulder. De flesta av de personer som syndromet är kvinnor.

Andra faktorer är graden av orörlighet eller nedsatt rörlighet

Människor som har upplevt långvarig orörlighet eller nedsatt rörlighet i axeln löper större risk att utveckla Frozen Shoulder. Orörlighet kan bero på många faktorer, bland annat:

 • Axelskada
 • Bruten arm
 • Stroke
 • Återhämtning från kirurgi

Sjukdomar

Människor som har vissa medicinska problem verkar vara predisponerade att utveckla frusen skuldra. Exempel på detta är:

 • Diabetes
 • Överaktiv sköldkörtel
 • Underaktiv sköldkörtel
 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Tuberkulos
 • Parkinsons sjukdom

Egna åtgärder vid Frozen Shoulder

Att ta smärtstillande medel kommer naturligtvis bidra till att minska de symtom du upplever, men det kommer inte att lösa problemet. Det finns dock några saker du kan prova själv hemma.

Vi rekommenderar alltid att du först kontaktat och träffat en specialist på Frozen Shoulder för att undvika eventuella komplikationer.

Fortsätt röra på dig

Mjuka rörelser är nyckeln till att förbättra symptomen på frozen shoulder. Se därför till att hålla igång rörelse utan att det smärtar för mycket.

Gör massage till en prioritet

Det behöver inte vara från en kvalificerad massör, även om det är idealiskt.

Det kan vara en partner eller en vän som hjälper dig genom att försiktigt gnugga den drabbade axeln, liksom din arm och nacke.

Att öka cirkulationen till området bör bidra till att lindra symptomen till viss del.

Använd värme

Tillämpa en varm kompress till området kan vara till stor hjälp för att lindra smärta och ökar blodflödet till området och därmed eventuellt hjälpa kroppen att läka.

Var medveten om kroppshållning

Om du är i ett tidigt skede av frozen shoulder kan dålig hållning göra det hela värre. Se till att du sitter i en bra position när du arbetar vid ett skrivbord eller läser eller medan du tittar på TV på soffan.

Stretching

Det finns olika stretching som du kan prova för att lindra symptomen, men rådfråga en specialist först. En  stretching övning vid Frozen shoulder är:

Hängande arm.

Lägg din bra hand/arm på ett bord eller bänk framför dig (i höft.- eller lårhöjd).

Luta dig framåt så att din ”dåliga” arm hänger ner. Sedan rotera försiktigt höfterna som om att du försöker snurra en rockring, så att armen svänger också. Detta stretchar mycket försiktigt axelleden och vävnader.

Publicerad 22 jan 2013