tel: 0770-175051

Akuta Idrottsskador – allmänt

Vanliga idrottsskadorAll form av motion och idrott utsätter din kropps vävnader för olika grader av stress. Det är denna stress som gör att du får bättre kondition och muskelstyrka. Om du utsätter din kropp för alltför mycket fysisk stress kan detta få en negativ påverkan i form av bland annat överbelastningsskador.

Idrottsskador i form av överbelastningsskador står för ca 60-70% av alla akuta idrottsskador som sker under ett år.

Om du råkat ut för en överbelastningsskada är det mycket viktigt att så snabbt som möjligt träffa en specialist för att få en korrekt diagnos då detta underlättar en framgångsrik behandling. Du riskerar annars att få kroniska problem resten av livet.

Akuta idrotts- träningsskador

idrottsskadaOm du råkat ut för en akut skada (se definition akut skada här) är det viktigt att du snabbat agerar för att minimera negativa mer bestående problem.

En akut skada ger ofta en blödning som i sin tur leder till svullnad och smärta. Det är bra om du snabbt kan begränsa en blödning med ett snabbt omhändertagande. Detta kommer minska din upplevda smärta och även risken för att din läkning av idrottsskada får andra problem.

Symptom vid akuta idrottsskador

Alla skador har olika (och i viss mån samma) symptom. Ett vanligt misstag är att endast titta på din aktuella smärtnivå. Detta är en falsk värdemätare då även en liten skada ge stor smärta och göra väldigt ont. Det är en bättre metod att se över eventuella felställningar, rörelsesmärta, belastningssmärta med mera.

PRICE

Vid en akut skada är gäller PRICE

Vad är PRICE?

PRICE är en fem stegs metod för att snabbt behandla akuta idrottsskador.

1. Pressure/ tryckförband, ”snabbt och hårt” runt det skadade området, för att ge tryck på blödande blodkärl i muskelbuken, ca 25-30 minuter.

2. Rest/ vila, minska cirkulationen i hela kroppen.

3. Ice/ kyla, ger både smärtlindring och kärlkonstriktion Ha alltid en tunnare handduk eller tygbit emellan kylan och huden för att undvika frostskador.

4. Compression/ tryck, ett lättare tryckförband (efter 25-30 minuter) som kan sitta på i minst 20 minuter men även upp till ett par dagar/ en vecka.

5. Elevation/ högläge, minskar din blodtillförsel till skadan

 Vidare idrottsskadebehandling efter PRICE

Fortsatt behandling av din idrottsskada påbörjas efter ca två dagar från det tillfälle då skadan uppkom.

För att du ska få rätt behandling och rätt diagnos rekommenderar vi dig att kontakta en av våra specialister

Du kan få olika behandlingar för att försöka dämpa svullnaden genom  massage och mobilisering.

Genom att få professionell idrottsskadebehandling hos oss blir din muskeln mer elastisk och du får en påskyndad läkningsprocess.

Välkommen att rings oss för att boka en behandlingstid redan idag. 

Boka en tid hos oss

Hos oss får du träffa en behandlare för just din skada. Vi har flera kliniker i Stockholm Göteborg och Malmö.

Idrottsskadeexperten är ett privat alternativ vi är ej anslutna till högkostnadsskyddet