tel: 0770-175051

Snart Skadar Sig 11 500 Personer i Slalombacken!

Snart skadar sig 11 500 i skidbackarna. Den absolut vanligaste skadan är knäskador. Ungefär 50% av alla skador som drabbar skidåkarna denna vinter kommer att få en knäskada.

Det vill säga cirka 6000 personer kommer att linka bort från backarna med problem som kan hänga med dem länge om de inte får rätt hjälp och behandling.

Skydda Dig Själv från Knäskador!

Du kan själv tänka på en del saker för att du ska minska din skaderisen:

  • Att du har rätt inställda bindningar
  • Att du använder hjälm
  • Att du håller en för dig och dina kunskaper anpassad fart

Finns Det Skydd för att Inte Få Knäskador I Skidbacken?

Ett problem idag är att alla skydd som finns idag i princip är anpassade efter andra delar av kroppen än just dina knä.
Att skydda sig från att drabbas av en idrottsskada och få ett så kallat ”slalomknä” innebär egna åtgärder då det helt saknas skydd som har bevisad effekt.

Dagens självutlösande bindningar har i viss mån ökat risken för vridvåld mot knäet vilket leder till ledbandsskador och andra knäskador. Dessa problem kan i värsta fall bli bestående om du inte söker upp en specialist.

Fem tips för hur du minskar risken för skada

1. Ha alltid rätt inställda skidbindningar

2. Överskatta inte din egen förmåga: anpassa hastighet och val av svårighet på backe

3. Tänk på att du inte tar ut dig fullständigt utan vila när du börjar känna dig trött

4. Börja träna upp din ben- och bålstyrka

5. Använd skyddsutrustning

Om du har haft oturen att drabbas av en knäskada i skidbacken kan du ringa oss på Idrottsskadeexperten.