tel: 0770-175051

Värk i Benen Fakta – Diagnoser – Behandling

Att din smärta i benen hindrar dig är något reellt och tydligt.   Vi vet också att det är viktigt att ta fram en klar Värk i benen efter träning diagnos på vad som orsakat din ”värk i benen”.

Ett problem är att ”värk i benen” är ett ganska vagt  uttryck som kan ha väldigt många skilda orsaker.

Det vi vet är dock att ofta orsakas din värk i benen av problem med din muskelvävnad, blodkärl eller nerver som har kommit i kläm.

Ibland kanske du upplever värken plötsligt, kanske efter att man gått, sprungit eller cyklat. Eller så är värken i dina ben något som upplevs som en ständig värk, som finns både vid aktivitet och vila.

Många upplever smärtan som ett diffust problem som kommer och går.

Oavsett vad din värk beror på är det alltid bra att röra på sig och träna regelbundet för att slippa skador som hindrar dig.

Här kan du läsa om olika sjukdomar som orsakar värk i benen, olika behandlingsformer samt vad du själv kan göra och tips på egenvård.

De vanligaste orsakerna till värk i benen

Det kan, som sagt, finnas många olika orsaker till att du får värk i benen.  Växtvärk och träningsvärk är vanliga orsaker.

Det kan naturligtvis också handla om värk efter ett slag mot benet, eller någon annan akut skada, men då vet du troligen själv att detta är orsaken till värken.

Du som får värk i benen på grund av över- eller felbelastning är tyvärr inte ensam. I dagens träningssamhälle är detvärk i benen infographic många som tränar för hårt, för mycket (kroppen måste vila ibland) samt ökar träningsdosen för snabbt.  Då kan träningen ge problem med dina benmuskler, leder eller ledband.

Idrottsskador som orsakar smärta och värk i benen är bland annat ganska naturliga skador som muskelbristning, benhinneinflammation, gubbvad, löparknä med mera.

Det finns även andra mindre självklara som hälseneinflammation, nackspärr med mera. Dessa kan skapa en obalans som leder till följdskador vilka i sin tur orsakar att du får värk i dina ben.

Har du värk i benen som inte vill ge med sig, behöver du alltså uppsöka vården för att få en diagnos. Först när man vet den exakta orsaken kan man ge behandling för din benvärk.

I vissa fall kan också värken ha sin grund i någon sjukdom, som reumatism, diabetes eller kärlkramp. Åderbråck kan också ge ständigt värkande ben.

Vem löper störst risk att drabbas?

Alla kan få värk i benen. Barn har ofta så kallad växtvärk, som i första hand sitter i benen.

Eftersom man kan ha värk i benen av så många orsaker, kan det också drabba alla åldrar, och alla grupper, oavsett om man lever ett aktivt liv eller inte.

Men, även om även idrottande och aktiva personer också kan få värk i benen, kan ett stillasittande arbete, och ett passivt liv förvärra, eller till och med rent av framkalla benvärk.

Eftersom värk i benen är ett så vagt uttryck, kan man inte peka ut en speciellt utsatt grupp. Däremot finns det riskgrupper för de olika orsakerna som kan ligga bakom värken.

Om värken beror på kärlkramp är det oftast personer över 50 år, och då flest män, som drabbas.

Värk av typen träningsvärk drabbar oftast helt andra grupper.

Vilka behandlingar finns?

Behandlingarna måste naturligtvis ges efter orsaken till din värk. Innan du börjar en behandling måste du värk i benen behandlingtillsammans med din behandlare ta reda på orsaken att just du har värk i benen.

Om det visar sig att du har diabetes, kärlkramp eller någon annan bakomliggande sjukdom, får du naturligtvis vård och behandling för denna hos din doktor.

Om man däremot kommer fram till att din värk beror på ett funktionellt fel, kan du få effektiv behandling hos en av våra legitimerade kiropraktorer eller naprapater.

Här behandlar vi inte enbart dina symptom, utan ser först och främst till att behandla och korrigera orsaken till smärtan.

På så sätt leder din behandling till att du minimerar också risken att du ska få värk i benen av samma orsak i framtiden.

Värk i benen som orsakas av problem i rygg och/eller nacke.

Vid så kallad falsk ischias, som kan bero på låsningar, eller felbelastning av ryggen, strålar smärtan ner i ett eller båda benen, och kan ge värk.

Om du får denna diagnos kan man behandla den underliggande orsaken, och du kan också få både behandling och ett träningsprogram för att förebygga liknande problem.

Egenvård vid värk i benen

Om du lider av värk i benen behöver du träffa en erfaren behandla för att få rätt diagnos. Genom att komma till oss behandling-idrottsskador-elise-2kan du säkert få information om varifrån värken härrör samt vad du bör göra. .

Det finns några saker du kan göra eller tänka på redan innan du vet orsaken.  Att röra på sig, och träna regelbundet är bra för benen, oavsett vad din värk beror på.

Om du röker bör du försöka sluta. Att sluta röka påverkar hela systemet, och lindrar värken oavsett om den orsakas av muskel- eller blodkärlsproblem.

Om dina problem inte har någon grund i en sjukdom, eller akut skada, kan det kanske hjälpa om du ser till att använda bra skor. Framför allt vid träning, som till exempel löpning, är det viktigt att du har skor som ger tillräckligt stöd för foten.

Felställningar i foten, och även fel löpteknik, kan orsaka värk i benen. Du kan naturligtvis själv försöka förbättra din teknik, men om detta är orsaken kan du också få effektiv hjälp av en av våra erfarna kiropraktorer och naprapater.

Du får professionell hjälp med att korrigera eventuella felställningar. Dessutom får du tips och råd om hur du med övningar och träning kan bli av med din värk.

Tränar du aktivt, är det förstås också viktigt att du ökar din träning successivt, så att du inte överanstränger kroppen, vilket annars är en mycket vanlig orsak till värk i benen.

Avslutningsvis på denna informationssida vill vi ge dig ett viktigt & bra tips.

Tipset är att det är smart att långsamt vänja kroppen vid träningsdosen som du ligger på innan du ökar denna. Det gör att din skaderisk minskar radikalt.